Documents AMPA

En aquesta pàgina hi trobareu documents que ens ajudaran en la comunicació entre els pares i l’organització de l’AMPA:

Estatuts de l’AMPA Eiximenis

Número de compte corrent de l’AMPA Eiximenis: Banc Sabadell, oficina de la Plaça Josep Pla i c/c: ES64 0081 0086 00 0002266137.

Plantilla per a la comunicació entre pares i mares i la junta de l’AMPA: Comunicat Pares a AMPA

Altres documents d’interés: Servei d’acollida matinal, Domiciliació bancària acollida mantinalBaixa activitat extraescolar, normativa d’impagats en els serveis que ofereix l’AMPA.