SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

El Servei d’Acollida Matinal ofereix als alumnes, des del primer dia de curs, la possibilitat d’entrar a l’escola a partir de les 7:45 h i fins a les 8:30 h i estar-s’hi, en companyia d’un o dos monitors (en funció del nombre d’alumnes inscrits), fins a l’hora d’entrar a classe a les 9:00 h.

És un servei que es contracta a través de l’AMPASOFT, per tant, totes les famílies que vulguin utilitzar l’acollida han d’estar registrades i les que són socies de l’AFA gaudiran d’una avantatge en el preu.

Es podran escollir entre 4 tipus de serveis (preus pel curs 2020-2021):

1.       Servei d’acollida fixe: es contracta el servei una sola vegada i es cobrarà per rebut bancari cada mes. Preu soci : 37€/mes. Preu no soci : 55,50€/mes.

2.       Servei d’acollida eventual per 1 mes: es contracta cada mes que es vulgui utilitzar. El període per a contractar-lo sempre serà una setmana abans de començar el mes, fins a 11 dies abans d’acabar el mes. Aquest servei es pot consumir durant un mes natural, per tant si contracteu el servei d’acollida pel mes d’Octubre el podreu utilitzar durant tot el mes d’Octubre i només el mes d’Octubre. És un servei de pagament únic i per tant, pagareu amb targeta via TPV virtual.  Preu soci: 40€. Preu no soci: 60€.

3.       Servei d’acollida eventual per talonari de 10 tiquets: es contracta cada vegada que el necessiteu. Els talonaris s’hauran de recollir, havent fet el pagament, a secretaria, per tant, tingueu en compte els horaris de secretaria. El servei es pot contractar qualsevol dia de curs i consumir-lo durant tot el curs sense avís d’assistència.  És un servei de pagament únic i per tant, pagareu amb targeta via TPV virtual.  Preu soci: 36€. Preu no soci: 54€.

4.       Servei d’acollida eventual per talonari de 20 tiquets: té el mateix funcionament que el cas anterior.  Preu soci: 72€. Preu no soci: 108€.

En el cas dels talonaris, és requisit indispensable el lliurament del tiquet a la persona responsable del servei en el moment de deixar l’infant, ja que no s’admetrà cap alumne sense el lliurament del val.

Comissió Servei d’Acollida Matinal.